Website Builder

Curriculum Vitae & major compositions: (ENG below)

Artur Słotwiński,

kompozytor i pianista; ur. 17 lutego 1990 w Warszawie. Członek Koła Młodych ZKP. W 2009 Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Muzyczną II st. im. Zenona Brzewskiego w Warszawie w klasie fortepianu Anny Jastrzębskiej-Quinn. W latach 2009-2012 studiował kompozycję pod kierunkiem Stanisława Moryto na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie. Jako utwór dyplomowy przedstawił III Symfonię Symfonię pieśni miłosnych na 3 perkusistów, tenor, chór i orkiestrę do słów Owidiusza. W 2012 roku uzyskał dyplom licencjata z oceną bardzo dobrą. W 2014 roku ukończył z wynikiem celującym za kantatę "Noachis terra" na głosy solowe, chór i orkiestrę studia magisterskie z kompozycji w klasie prof. dr hab. Pawła Łukaszewskiego, uzyskując tytuł magistra sztuki. Jest też czynnym pianistą: podczas Międzynarodowych Kursów Mistrzowskich im. F. Liszta we Wrocławiu w 2012, występował na koncertach z muzyką Bacha i Beethovena. W czasie studiów pobierał lekcje fortepianu u Marii Gabryś i Emiliana Madeya oraz improwizacji fortepianowej u Szábolcs’a Esztényi’ego. Na egzaminie dyplomowym z fortepianu obowiązkowego w 2012 wykonał II Koncert fortepianowy S. Rachmaninowa i ukończył ten przedmiot z oceną celującą. Ma w swoim repertuarze poza wieloma kompozycjami Chopina (koncert f-moll, etiudy, nokturny, polonezy) i Beethovena (Appassionata, Burza, Pastoralna), także mało znany Koncert fortepianowy Władysława Żeleńskiego. W 2011 roku otrzymał stypendium banku Societé Generale. Jest także stypendystą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z 2008 roku, a w 2011 został uhonorowany nagrodą Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego za dotychczasową twórczość i osiągnięcia. W 2012 otrzymał wysokie stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego na wniosek JM Rektora UMFC Ryszarda Zimaka za dotychczasowe osiągnięcia. Jest laureatem wielu nagród na krajowych i międzynarodowych konkursach kompozytorskich, m.in. I nagrody na IX Ogólnopolskim Uczniowskim Forum Muzycznym za utwór na orkiestrę kameralną Od Chaosu Po Kosmos (2008), I nagrody na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Na Utwór Na Klawesyn Solo – za utwór One Step Further (2008), III nagrody na IV Konkursie Kompozytorskim Śląskiej Trybuny Kompozytorów im. Witolda Szalonka za utwór Concors Discordia na kameralną orkiestrę smyczkową, II nagrody na Konkursie Kompozytorskim towarzyszącym Międzynarodowemu Konkursowi Dyrygentów im. Grzegorza Fitelberga w Katowicach w 2011 roku za Credo na wielką orkiestrę symfoniczną (I cz. II Symfonii). W lutym 2013 roku otrzymał I nagrodę na IX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim Musica Sacra za Seven Last Words of Christ na chór mieszany. W 2012 roku jego utwór From the deepest deep na orkiestrę wykonany był podczas Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Współczesnej „Warszawska Jesień”. Dotychczasowy dorobek kompozytora to kilkadziesiąt kompozycji, m. in. 4 symfonie, koncert fortepianowy, a także dzieła kameralne oraz chóralne. Tworzy również muzykę elektroniczną. Jego kompozycje były wykonywane w Warszawie, Częstochowie, Lwowie, Krakowie, Katowicach i Milnie w Chorwacji. Artur Słotwiński grywa także na czeleście: uczestniczył w sesji nagraniowej II Koncertu wiolonczelowego Grażyny Bacewicz, gdzie w składzie Sinfonia Iuventus grał partię tego instrumentu (płyta wydana przez DUX), ponadto w sierpniu 2013 uczestniczył czynnie w kursach ILYO w Szczecinie, gdzie pod batutą Ewy Strusińskiego występował w charakterze wykonawcy partii czelesty w utworach Lutosławskiego i Ch. Roe; trzykrotnie wykonywał partię czelesty w Mszy Człowieka Współczesnego, utworze Kamila Staszowskiego. Gra także na organach i syntezatorach. Tworzy także muzykę elektroniczną i live electronics za pomocą oprogramowania komputerowego (np. RGBy II na altówkę i komputer).

Ważniejsze kompozycje:

Od Chaosu po Kosmos na orkiestrę kameralną (2008)
Sufitofonia na orkiestrę kameralną (2009)
Interakcje na orkiestrę smyczkową (2009)
Concors discordia na kameralną orkiestrę smyczkową (2009)
Camaleonte na 2 fortepiany i 2 perkusje (2009)
La réalité exagéré cykl pieśni do słów P. Kaczorowskiego na naturalny głos męski, skrzypce i klarnet basowy (2009-2012)
I Symfonia (2009/2010)
Koncert na fortepian, harfę i orkiestrę (2010)
Esencje na fortepian lub klawesyn (2010)
Grunwald1410: Ocean Of Blood na orkiestrę symfoniczną (2010-12)
Uwertura Koncertowa na orkiestrę kameralną (2010)
Epizody Jesienne na zespół kameralny (2010)
Conan na orkiestrę kameralną (2011)
Koncert na fortepian i orkiestrę symfoniczną (2011)
Katharsis1987 na kwartet smyczkowy, taśmę i elektronikę (2011)
Druids answer na róg i smyczki (2011)
Promieniowanie tła na kwartet smyczkowy (2011/2012)
II Symfonia (2011/2012)
III Symfonia „Symfonia pieśni miłosnych” na 3 perkusistów, tenor, chór i orkiestrę (2012)
Etiuda „maska” na fortepian (2012)
From the deepest deep na orkiestrę kameralną (2012)
Wrath na kwintet jazzowy (2012)
Muzyka na gitarę, smyczki i perkusję (Koncert gitarowy) (2012)
Księżycowy spacer na chór mieszany (2012)
Sonata na fortepian (2012)
Seven Last Words of Christ na chór mieszany (2012/2013)
IV Symfonia (2012/2013)
Kwartet smyczkowy no. 1 „Beyond the consciousness” (2013)
Missa pro populo na 4 głosy, ograny, wiolonczelę, flet, fagot i kotły (2012/2013)
RGBy I na organy (2013)
Sonic Boom! na orkiestrę (2013)
De profundis na orkiestrę (2013)
RGBy II na altówkę i elektroniczne przetworzenie jej dźwięku (2013/2014)
"Noachis terra" na głosy solowe, chór mieszany i orkiestrę (2013/2014)
Blackbird supersonic na dwie perkusje (2014)
Magnificat na sopran, chór mieszany, trzy puzony i smyczki (2014)

Nagrody i wyróżnienia:

• I nagroda na IX Ogólnopolskim Uczniowskim Forum Muzycznym, luty 2008 za utwór na orkiestrę kameralną „Od Chaosu Po Kosmos”. Utwór był wykonywany w Filharmonii Lwowskiej w ramach festiwalu „Spotkania Muzyczne Młodzieży Polskiej i Ukraińskiej” na początku lutego 2009. Grała orkiestra Filharmonii Lwowskiej pod dyrekcją Stanisława Welanyka. Partię fortepianu wykonywał kompozytor.

• II nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Pamięci Mariana Gordiejuka za utwór „Uporczywość Pamięci”, AM w Bydgoszczy 2008 (prawykonanie podczas XIII UFM)

• I nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Na Utwór Na Klawesyn Solo „One Step Further” AM w Poznaniu 2008 (prawykonanie podczas XIII UFM)

• I nagroda na IV Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim w Stalowej Woli za utwór na orkiestrę symfoniczną i chór/organy „Dzieło Stworzenia” PSM II st. w Stalowej Woli 2008 (prawykonanie podczas XIII UFM; Ork. Symf. PSM im. J. Elsnera pod dyrekcją Piotra Wajraka)

• III nagroda na Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Muzyka Ogrodowa” za utwór do słów J. Keatsa „Fairy Song” na mezzosopran i ork. kam. Kraków 2009

• III nagroda na X Konkursie Kompozytorskim Uczniowskiego Forum Muzycznego za utwór „Sufitofonia” na ork. kam. i taśmę; Warszawa 2009 (prawykonanie podczas XIII UFM w sali kameralnej Filharmonii Narodowej)

• III nagroda na IV Konkursie Kompozytorskim Śląskiej Trybuny Kompozytorów im. W. Szalonka za utwór na kameralną orkiestrę smyczkową pt. Concors discordia

• Wyróżnienie na Konkursie Muzyka Ogrodowa 2010 za utwór na sopran i ork. kameralną "Ogród nie jedno ma oblicze"

• II Nagroda na Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim im. Grzegorza Fitelberga za utwór "Credo" na wielką orkiestrę symfoniczną, Katowice 2011

• III Nagroda/punktacja na Konkursie Kompozytorskim im. Z. Mycielskiego za utwór na ork. kam. "From the deepest deep", Warszawa 2012; Prawykonanie podczas Warszawskiej Jesieni 21.09.2012

• I Nagroda na IX Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim „Musica Sacra” za „Seven Last Words Of Christ” (2013)
• I Nagroda na II Ogólnopolskim Konkursie Kompozytorskim Opus966 za Baptismós na chór mieszany a cappella, Poznań 2014

ENG:

Artur Słotwiński was born in 1990 in Warsaw. He graduated The Zenon Brzewski High School as a pianist. He studied there with prof. Anna Jastrzębska-Quinn. From 2009 up to 2012 he studied composition with prof. Stanisław Moryto at Frederic Chopin University of Music in Warsaw. As a bachelor degree piece he presented to the jury his Symphony no. 3 „Symphony of the love songs” for three percussionists, tenor, choir and orchestra. In 2012 he graduated his bachelor studies with A 23 grade. Now he is a student of prof. Paweł Łukaszewski at master degree studies of composition (also at FCUM). What’s more, A. Slotwinski is an active pianist (soloist and chamber music performer) and also a member of Polish Composers Union Youth Circle. In 2011 he received a scholarship of Societe Generale Bank. Furthermore, he is a double stipendist of the Polish Ministry Of Culture and National Heritage (2008, 2011). Recently Slotwinski received a scholarship for his works given by the Polish Ministry of Science and Higher Education (2012).

Artur Slotwinski is an laureate of many prizes and awards:

• Ist prize on The National „Uczniowskie Forum Muzyczne” Composition Competition for „From Chaos into Cosmos” for chamber orchestra (Warsaw, 2008)

• IInd Prize on The National „Marian Gordiejuk in memoriam” Composition Competition for „Dali's Persistence of Memory” for chamber band (Bydgoszcz, 2008)

• Ist Prize on the National Composition Competition for the Harpsichord solo piece for „One Step Furhter” (Poznań, 2008)

• Ist Prize on the 4th National Composition Competition for „The Mircacle of Creation” for orchestra (Stalowa Wola, 2008)

• IIIrd Prize on the Internarional Garden Music Composition Competition for „Fairy Song” for mezzosoprano and chamber orchestra (Cracow, 2008), also in 2010 at the next edition of that competition Artur was given an award for „Not Only One Garden's Face” for soprano and chamber orchestra

• III Prize on The National „Uczniowskie Forum Muzyczne” Composition Competition for „Celingophony” for chamber orchestra (Warsaw, 2009)

• IIIrd Prize on the National Composition Competition „Witold Szalonek in Memoriam” for „Concors discordia” for strings (Katowice, 2009)
• II Prize on Grzegorz Fitelberg National Composition Competition for „CREDO” for great symphonic orchestra (Ist movement of Slotwinski's II Symhpony)

• IIIrd Prize on Zygmunt Mycielski National Composition Competition for „From the deepest deep” for orchestra (the piece was performed during Warsaw Autumn Contemporary Music Festival in 2012)

* Ist Prize on Musica Sacra International Competition for "Seven Last Words of Christ", 2013
• Ist Prize on Opus966 Competition for Baptismós for mixed choir (Poznan 2014)

Artur Slotwinski's compositions range from solo pieces (Piano Sonata), chamber („Autumn Episodes”) up into large scale works (Symphonies 1-4, Piano Concerto), choral („Seven Last Words Of Christ”) and electronic music. Some of the music scores of Slotwinski are availble at www.issu.com browser. The recordings of chosen compositions are on the www.youtube.com. Slotwinski composes also for comercial movies (Trailer of an fantasy game project by Wojciech Zeman: symhponic music recorded by the 50 person symhpony orchestra of FCUM students) and dance performances („Wrath” for Maja Lenar's choreographic dance show).

List of major compositions by Artur Słotwiński:

„From Chaos into Cosmos” for chamber orchestra, ca 12' (2008)

„Celingophony” for chamber orchestra, ca 8' (2009)

„Interactions” for strings, ca 8' (2009)

Symphony no. 1 2222-2220-perc-soprano-strings, ca 25' (2009/2010)

„Concors discordia” for chamber strings, ca 8' (2009)

„La réalité exagéré” - song suite for male voice, violin and bass clarinet, ca 12' (2009/2012)

„Camaleonte” for 2 pianos and 2 mutlipercussions, ca 10' (2009)
Concerto for piano, harp and orchestra, ca 18' (2010)

„Essentials” for harpsichord or piano, ca 12' (2010)

„Concert Overture” for chamber orchestra, ca 8' (2010)

„Autumn Episodes” for chamber band, ca 7' (2010)

„Conan” for orchestra, ca 8' (2011)

„Background radiation” for string quartet, ca 12' (2011/2012)

Symphony no. 2 3333-4331-perc-cel-harp-strings, ca 55' (2011/2012)

„Katharsis1987” for string quartet, tape and live electronics, ca 11' (2011)

„Druids answer” for french horn and strings, ca 9' (2011)

Symphony no. 3 „Symphony of the love songs” for three percussionists, tenor, choir and orchestra, ca 22' (2012)

Piano Study „Mask”, ca 3' (2012)

„From the deepest deep” for chamber orchestra, ca 9' (2012)

„Wrath for jazz quintet”, ca 4' (2012)

„Music for guitar, strings and percussion (Guitar Concerto), ca 15' (2012)

„Moonwalk” for mixed choir to Neil Armstrong words said on the Moon surface, ca 3' (2012)

Piano Sonata, ca 25' (2012)

„Seven Last Words Of Christ” for mixed choir, ca 9' (2012/2013)

Symphony no. 4 3333-4441-perc-pno-harpsichord-2 harps-strings, ca 25' (2012/2013)

String Quartet no. 1 "Beyond the consciousness", ca 18' (2013)

RGBy I for organ (2013)
Sonic Boom! for orchestra (2013), ca 5'
De profundis na orkiestrę (2013), ca 14'
RGBy II for viola and live electronics (2013/2014)
Blackbird supersonic for two percussions (2014)
"Noachis terra" for solo voices, mixed choir and orchestra (2013/2014) ca 70'
Magnificat for soprano, mixed choir, three trombones and strings (2014) ca 40'

 

 

You are viewing the text version of this site.

To view the full version please install the Adobe Flash Player and ensure your web browser has JavaScript enabled.

Need help? check the requirements page.


Get Flash Player